Nieuws

Over Ons

Toneel KETHULLE …. hoe het begon.

We schreven begin september 2002. De grote vakantie was voorbij, de werklieden hadden opnieuw het ritme te pakken en het verenigingsleven kwam traag terug op gang.
Het Volkegemse fiertelgebeuren, met name De Lustige Zwervers, draaiden al op toerental met het vooruitzicht op de naderende fiertel die zou plaatsvinden op zaterdag, 5 oktober 2002.

Naar jaarlijkse traditie werd na de prijsuitreiking de overwinning of nederlaag gezamenlijk gevierd tot in de late uurtjes. En tijdens één van die nachtelijke uurtjes in café “Au Petit Pont” werd tussen pot en pint de gemeente Volkegem in kaart gebracht. Deze rijke gemeente had zowat alles al te bieden: een fanfare, een school, een radiozender, een voetbalploeg, drie cafés, een vinkenmaatschappij, een duivenmaatschappij, een boldermaatschappij, een kaartermaatschappij, ……maar nog geen toneelvereniging.
En daar zou verandering in komen, aldus Philiep Kesteleyn.

Een paar maanden later vierden Philiep (°07.12.1962) en vrouwtje Carina (°08.12.1962) hun veertigste verjaardag én hun twintigste huwelijksverjaardag in zaal Ten Berge. En opnieuw kwam de wens van Philiep naar boven: een Volkegemse toneelvereniging oprichten.
Hij had hier en daar al zijn oor te luisteren gelegd, wat contacten gemaakt en mede door zijn enthousiasme haalde hij enkele aanwezigen over de streep.
De basis was gelegd en hij lachte op zijn eigen manier met een vinnig lachje.

 

Kesteleyn

 

De eerste samenkomst werd vastgelegd bij hem thuis op donderdag, 12 december 2002. Het team telde vijf schouders: Carina De Coninck, Johan Jacques, Eddy De Vrieze, Marleen De Priester en Philiep zelf.

 

 

De samenkomst verliep gemoedelijk. Drie grote agendapunten werden besproken: de vereniging zelf, de financiën en het materieel.

Een tweede samenkomst diende nog hetzelfde jaar doorgang te vinden en werd vastgelegd. Maandag, 30 december 2002. Een ongekend succes want liefst tien personen kwamen opdagen: Geert De Bleecker, Luc Vanquickenborne, Eddy De Vrieze, Carina De Coninck, Gunter Stevenaert, Kristel Feys, Elke Haeck, Marleen De Priester, Johan Jacques en Philiep, allen op de één of andere manier verbonden met Volkegem.

Op het einde van deze bijeenkomst werd volgend bestuur samengesteld:

Voorzitter:                 Philiep KESTELEYN
Penningmeester:         Kristel FEYS
Secretaris:                   Johan JACQUES
Bestuursleden:            Geert DE BLEECKER - Luc VANQUICKENBORNE - Eddy DE VRIEZE – Carina DE CONINCK - Gunter STEVENAERT- Kristel FEYS - Elke HAECK - Marleen DE  PRIESTER

En nu nog een naam die zal klinken in de gemeente en daarbuiten, vroeg nieuwbakken voorzitter Philiep aan de aanwezigen. Er werd diep nagedacht tot bestuurslid Luc de naam “KETHULLE”, gelinkt aan het gekende De La Kethulleplein, uitsprak.

De nieuwe toneelvereniging “Toneel Kethulle” was geboren en zag het levenslicht op maandag, 30 december 2002 omstreeks 22.00 uur.

De eerste echte bestuursvergadering vond plaats op donderdag, 13 februari 2003 om 20.30 uur. Elke maand in 2003 werd vergadering gehouden en gestadig werden allen geledingen binnen een toneelvereniging besproken en in banen geleid.

Op 27 maart 2004 bracht Kethulle de première van haar eerste toneelstuk: De B.O.M., een komedie geschreven door John Vermeulen.

De begincast bestond uit acht spelers: Marleen De Priester, Philiep Kesteleyn, Elza Janssens, Eddy De Vrieze, Filip Nollet, Marleen Clepkens, Steven De Backer en Willy Volders, aangevuld met negen figuranten. Deze cast stond onder leiding van regisseur Damien Van Wambeke uit Ronse.

In de loop der jaren zijn er veranderingen geweest. Zo verlieten een aantal spelers de vereniging en kwamen spelers bij. In 2007 overleed plotseling Philiep Kesteleyn.
Thans beschikt Toneel Kethulle over een twintigtal inzetbare acteurs en actrices. Uiteraard hebben wij nog een potentieel figuranten waaruit we kunnen putten.

Ook op bestuursvlak onderging de vereniging veranderingen. De huidige bestuursploeg bestaat uit acht personen onder leiding van voorzitter Gunter Stevenaert.
De zetel van de toneelvereniging is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 138/0102 en Kethulle is tevens terug te vinden onder www.kethulle.be
Kethulle 10 jaar.

Voor het 10-jarig bestaan van Kethulle trokken we met de groep op uitstap naar de Westhoek.